Kuulonsuojaimet mittatilaustyönä moottoriurheilijalle 

Valetut kuulonsuojaimet moottoripyöräilyyn ja moottoriurheiluun

Tie­sitkö, että kun ajat moot­to­ri­pyörää, ajan mittaan hai­tal­li­sinta kuu­lollesi on tuu­len­kohina. Tuulen aiheuttama kohina voi vahin­goittaa kor­viasi jo alle 100 km/​h nopeuk­sissa. Kypärä toki vai­mentaa osan, mutta melu myös väsyttää ja voi vai­kuttaa keskittymiseen.

Eri­tyi­sesti moot­to­ri­pyö­räi­li­jöille sekä muille moot­to­riur­hei­li­joille suun­ni­tellut kuu­lon­suo­jaimet istuvat moit­teetta kypärän alla. Suo­jaimet läpäi­sevät nor­maalin puhe­äänen ja lii­ken­teessä kuu­luvat varoi­tus­sig­naalit, mutta suo­jaavat kuu­loasi hai­tal­li­selta ympä­ristön melulta.

Pre­vious
Next

Varaa aika mallinottoon

Pyydä tarjous kuulonsuojaimista

Moto Safe-kuulonsuojaimet moottoripyöräilijöille

Suo­sit­te­lemme Moto Safe-suo­jaimia eri­tyi­sesti moot­to­ri­pyö­räi­li­jöille. Valetut sili­ko­ni­kuu­lon­suo­jaimet istuvat muka­vasti kypärän alla.

Suo­jainten suo­dat­timet ovat vaih­det­ta­vissa ja niitä on saa­tavana eri vai­men­nusar­voilla: 23 dB, 25 dB tai 26 dB. Kuu­los­uo­jaimet ovat sili­ko­nista valmistetut.

Tuot­teemme ovat CE-ser­ti­fioituja stan­dardin EN 352-2 mukaisesti.

Mallit

  • MotoSafe (23, 25 ja 26 dB)

Hinta: 190,00 €