Korvatulpat uintiin - Valetut uimatulpat - Novavox.fi

Korvatulpat uintiin

Yksilöllisesti muotoillut korvatulpat uintiin ja vesiurheiluun

Jos viihdyt vedessä – kylvet, uit, pelaat vesi­palloa, sukellat tai surffaat – sinulle voi tulla ongelmia, jos vesi pääsee tun­keu­tumaan kor­va­käy­täviin. Ärsytys, kutina ja tur­votus voi kehittyä tuleh­duk­seksi. Vältyt näiltä vai­voilta, kun käytät valettuja uintiin tar­koi­tettuja korvatulppia.

Lue lisää valet­tujen kor­va­tulppien hyödyistä

Pre­vious slide
Next slide

Varaa aika mallinottoon

Yksi­löl­liset kor­va­tulpat ovat ana­to­mi­sesti muo­toiltuja kuu­lon­suo­jaimia, jotka istuvat täysin luon­nol­li­sesti korvissa.

Ne val­mis­tetaan oman korvasi tarkan muotin mukaisesti.

Varaa aika mal­lin­ottoon kalenterista!

Zwemdopje

Hyvin istuvat, valetut korvatulpat suojaavat korviasi vedeltä 

Oletko aktii­vinen uimari, sukeltaja, surf­faaja tai muu vesiur­heilun har­rastaja? Kor­va­käy­tävään pääsevä vesi voi aiheuttaa tuleh­duksia ja kor­va­särkyä, jotka ovat hel­posti väl­tet­tä­vissä unii­kisti oman korvasi mukai­silla muo­toon­va­le­tuilla uimatulpilla.

Nova­voxin muo­toon­va­letut, uintiin tar­koi­tetut kor­va­tulpat pitävät veden tehok­kaasti poissa kor­vista. Laa­dukkaat kor­va­tulpat uintiin ovat 100% tiiviit ja ne on val­mis­tettu peh­meästä silikonimateriaalista. 

Tyy­pil­lisiä uima­tulp­piemme käyt­täjiä ovat uinnin har­ras­tajat, sukel­tajat ja surf­faajat – mutta yhtä lailla taval­liset uimarit, jotka haluavat suo­jella kor­viaan. Muo­toon­va­letut tulpat ovat käy­tössä tiiviit ja suo­jaavat korvaa tehok­kaasti. Pehmeän mate­ri­aa­linsa ansiosta ne tun­tuvat silti kevyiltä ja miel­lyt­tä­viltä. Mate­riaali on kelluvaa.

Kaikki uima­tulp­pamme valetaan yksi­löl­li­sesti omiin kor­viisi sopi­viksi. Tuot­teilla on neljän viikon istu­vuus­takuu. Väri­vaih­toehtoja on kaksi: sininen ja punainen.

Omi­nai­suudet

  • 100% ana­to­mi­sesti mukau­tettu korvakäytävääsi 
  • Tar­joamme 4 viikon istuvuustakuun
  • Val­mis­tettu peh­meästä silikonista 
  • Tiiviit tulpat ilman suodatinta
  • Väri­vaih­toehdot: sininen ja punainen
  • Kel­luvat vedessä
  • 2 vuoden takuu

Hinta: 130,00 €

Soita 000 000 0000