Kuulokojeen paristot - Rayovac 10, 13, 312 ja 675 - Tilaa kotiisi

Rayovac kuulokojeen paristot

Uuden suku­polven Rayovac Extra Advanced kestää pidempään ja sen käyttö on var­mempaa. Paristot val­mis­tetaan Englan­nissa ja ovat mark­ki­noiden par­haimmat kuu­lo­kojeen paristot

Koko ja väri vaihtoehdot

 • Koko 10, keltainen
 • Koko 13, oranssi
 • Koko 312, ruskea
 • Koko 675, sininen

Hin­nasto:

 • 6,50€/ kpl
 • 40€/ 10 kpl
 • 50€/ 15 kpl

Pos­ti­kulut sisäl­tyvät hintaan!

Kuulolaiteparistot - Kuulokojeen paristot - Novavox

Täytä lomake ja tilaa paristot kotiisi postitse!

Usein kysytyt kysymykset

Tilauksia pos­ti­tetaan arki­päi­visin. Toi­mi­tusaika on yleensä 2–4 arki­päivää, jos tilat­tavaa tuo­tetta on varastossa.

Tilaus lähe­tetään ilmoi­tettuun osoit­teeseen kir­je­kuo­ressa eli tuotteet saa käte­västi suoraan kotiin. Pos­ti­kulut sisäl­tyvät hintaan!

Kuu­lo­ko­jeiden paristot eri­tellään numeroin ja värein. Tar­kista ensin, minkä kokoiset paristot lait­tee­seesi käy.

Paris­tojen väri­koodit ovat:

 • Paris­tokoko 10 (kel­tainen)
 • Paris­tokoko 13 (oranssi)
 • Paris­tokoko 312 (ruskea) 
 • Paris­tokoko 675 (sininen)

Kuu­lo­kojeen pariston kestoon vai­kuttaa moni asia: kuu­lo­kojeen käyt­tö­määrä, vuo­denaika (läm­pötila) sekä pariston koko. Useim­miten paristo kestää 7–10 päivää.

Olemme teihin yhtey­dessä toi­mi­tuk­sesta ja mak­susta tilauksen jälkeen joko säh­kö­pos­titse tai puhelimitse. 

Soita 000 000 0000