MP Messut 2024 – Olemme mukana! - Novavox Oy Ab

MP Messut 2024 – Olemme mukana!

Tule mukaan moottoripyörämessuille Helsingin messukeskukseen 2.–4. helmikuuta Novavoxin osastolle 3 d 29.
Facebook
LinkedIn

Hyö­dynnä tilaisuus ja tilaa seu­raa­valle moot­to­ri­pyö­rä­mat­kallesi yksi­löl­liset kuu­lon­suo­jaimet. Muo­toon­va­letut ja yksi­löl­liset kor­va­tulpat moot­to­riur­heiluun pitävät tuu­len­ko­hinan ja melun loi­tolla muka­vasti ja tehok­kaasti. Tule mukaan moot­to­ri­pyö­rä­mes­suille Hel­singin mes­su­kes­kukseen 2.–4. hel­mi­kuuta Nova­voxin osas­tolle 3 d 29.

Mes­su­päivinä myymme moot­to­ri­pyö­räilyyn tar­koi­tettuja yksi­löl­lisiä suo­jaimia jopa 180 euron hin­nalla (norm. 210 euroa).

Osas­tol­lamme voit nähdä ja valita moot­to­ri­pyö­räilyyn suun­ni­tel­luista yksi­löl­li­sistä kuu­lon­suo­jai­mista juuri sinulle sopivat.

Hyvin vali­tuilla tehok­kailla suo­dat­ti­milla suo­jaimet vai­men­tavat ympä­ristön hai­tal­lisia ääniä samalla kun kuulet puheen ja lii­kenteen tärkeät äänet ja sig­naalit ajossa. Jo alle 100 km/​h nopeu­della tuulen aiheuttama melu voi olla hai­tal­lista kuu­lollesi, eikä kypärä tarjoa riit­tävää suojaa. Sili­ko­nista tehdyt kuu­lon­suo­jaimet, jotka on muo­toiltu sopimaan juuri sinun kor­vaasi, tar­joavat mukavan suojan kypärän alla useiden tuntien ajan.

Voimme ottaa heti paikan päällä muotit kor­vistasi var­mis­taak­semme, että sinulla on uudet kuu­lon­suo­jaimet ennen kauden alkua. Muo­tinotto onnistuu vai­vat­to­masti 4–5 minuutissa.

Nähdään osas­tolla 3 d 29!

Johan Wik­ström
Novavox Oy

Ota yhteyttä:

Johan Wikström

Koulutettu suojainasiantuntija/ Kuulonsuojaus

Puh 050 526 0381
johan.wikstrom@novavox.fi

Soita 000 000 0000