Uni ja
mat­kus­tus

Vale­tut kuu­lon­suo­jai­met nuk­ku­mi­seen ja matkoille

Lii­ken­teen melu, elä­möi­vät naa­pu­rit tai kuor­saa­va kump­pa­ni voi­vat olla lii­kaa sinul­le, jol­la on uni­häi­riöi­tä. Yhtä han­ka­laa voi olla, jos teet yövuo­ro­ja ja nukut päi­väl­lä, kun kaik­ki muut ovat aktiivisia.

novavox-varikas-symboli

Nuku ja lepää ilman häiriöitä

Vale­tut uni­tul­pat vai­men­ta­vat tehok­kaas­ti häi­rit­se­viä ääniä ja istu­vat muka­vas­ti. Ne on muo­toil­tu niin, ettei­vät ne pai­na kor­vas­sa, vaik­ka nuk­kui­sit kyl­jel­lä­si. Uni­tul­pat toi­mi­vat hyvin myös mat­koil­la, kun haluat levä­tä ilman häiriöitä.

Muka­vas­ta ja kes­tä­väs­tä sili­ko­nis­ta muo­toil­lut uni­tul­pat on aller­gia­tes­tat­tu, ja niil­lä on pit­kä käyt­töi­kä. Pidät ne puh­tai­na taval­li­sel­la saip­pual­la ja vedellä.

Valit­se nämä nuk­ku­mi­seen ja matkoille

Uni­tul­pat

Vale­tut uni­tul­pat istu­vat muka­vas­ti ja vai­men­ta­vat ääniä sopi­vas­ti nuk­ku­mis­ta var­ten. Saa­ta­va­na kol­men­lai­sia: Full Shell, Half Shell ja Canal. Saa­ta­va­na myös pie­nel­lä veti­mel­lä, joka hel­pot­taa tul­pan vetä­mis­tä korvasta.

Solid Red

Solid Blue

solid-plugs-removalhandle-em2129sl
Hin­ta 145,00 €

Solid plugs, remo­val handle