Uin­ti
ja kyl­py

Vale­tut uima­tul­pat uin­tiin ja kylpyyn

Jos viih­dyt vedes­sä – kyl­vet, uit, pelaat vesi­pal­loa, sukel­lat tai surf­faat – sinul­le voi tul­la ongel­mia, jos vesi pää­see tun­keu­tu­maan kor­va­käy­tä­viin. Ärsy­tys, kuti­na ja tur­vo­tus voi kehit­tyä tuleh­duk­sek­si. Väl­tyt näil­tä vai­voil­ta, kun käy­tät valet­tu­ja uimatulppia.

novavox-varikas-symboli

Hyvin istu­vat tulpat

Vale­tut uima­tul­pat suo­jaa­vat kor­via­si pitä­mäl­lä ne kui­vi­na. Ne pysy­vät hyvin pai­koil­laan, kun lii­kut vedes­sä. Ja jos satut pudot­ta­maan ne veteen, se ei hait­taa. Tul­pat kelluvat.

Uima­tul­pat on val­mis­tet­tu miel­lyt­tä­vän peh­meäs­tä ja muo­dos­saan pysy­väs­tä sili­ko­nis­ta, joka on aller­gia­tes­tat­tu, likaa hyl­ki­vä ja help­po pitää puh­taa­na taval­li­sel­la saip­pual­la ja läm­pi­mäl­lä vedel­lä. Valit­se 16 eri väristä.

Oikeat valin­nat uin­tiin ja kylpyyn

swim-mould
Hin­ta 120,00 €

Swim