Kuulonsuojaimet uintiin ja kylpyyn

Valetut uimatulpat uintiin ja kylpyyn

Jos viihdyt vedessä – kylvet, uit, pelaat vesi­palloa, sukellat tai surffaat – sinulle voi tulla ongelmia, jos vesi pääsee tun­keu­tumaan kor­va­käy­täviin. Ärsytys, kutina ja tur­votus voi kehittyä tuleh­duk­seksi. Vältyt näiltä vai­voilta, kun käytät valettuja uimatulppia.

Pre­vious
Next

Varaa aika mallinottoon

Pyydä tarjous kuulonsuojaimista

Hyvin istuvat tulpat suojaavat korviasi vedeltä 

Valetut uima­tulpat suo­jaavat kor­viasi pitä­mällä ne kuivina. Uima­tulpat pysyvät hyvin pai­koillaan vedessä liik­kuessasi. Ja jos satut pudot­tamaan ne veteen, se ei haittaa – tulpat kelluvat.

Uima­tulpat on val­mis­tettu miel­lyt­tävän peh­meästä ja muo­dossaan pysy­västä sili­ko­nista, joka on aller­gia­tes­tattu. Mate­riaali hylkii likaa ja se on helppo pitää puh­taana taval­li­sella saip­pualla ja läm­pi­mällä vedellä. Kuu­lon­suo­jaimet on mah­dol­lista valita 16 eri väristä.

Hinta: 160,00 €