Sova och
resa

Formg­jut­na hör­sels­kydd för sömn och resor

Stö­ran­de tra­fikl­jud, stö­ki­ga gran­nar eller en snar­kan­de part­ner kan bli för myc­ket för dig, som har svårt att sova. Lika svårt kan det vara, om du arbe­tar på nät­ter och behö­ver sova på dagen, när alla andra är aktiva.

Välj att sova och vila ostört

Våra formg­jut­na sov­prop­par däm­par stö­ran­de ljud effek­tivt och sit­ter bekvämt i örat. De är utfor­ma­de så, att de inte tryc­ker i örat, även om du vilar örat mot kud­den. Fun­ge­rar bra också på resor, när du vill vila ostört.

Vi formg­ju­ter prop­par­na i behaglig och forms­ta­bil sili­kon, som är aller­gi­tes­tat och har lång livs­längd. Håll dem rena med van­lig tvål och vatten.

Välj de här för sömn och resor

Sömn­prop­par

Formg­jut­na sömn­prop­par sit­ter bekvämt och däm­par ljud lämpligt för sömn. Finns i tre oli­ka model­ler: Full Shell, Half Shell och Canal. Även med uttag för bra grepp, när du drar ut prop­pen från örat.

Solid Red

Solid Blue

solid-plugs-removalhandle-em2129sl-swedish
Pris 145,00€

Solid plugs, remo­val handle