Sim
och bad

Formg­jut­na hör­sels­kydd för sim och bad

Du som trivs i vatt­net – badar, motions­sim­mar, spe­lar vat­ten­po­lo, dyker eller sur­far – kan få problem, när vat­ten trän­ger in i hör­selgån­gar­na. Irri­ta­tion, klå­da och svull­nad kan utvecklas till inflam­ma­tion. Det här slip­per du, om du använ­der öronproppar.

Sit­ter bra i örat

Formg­jut­na öron­prop­par skyd­dar dina öron genom att hål­la dem tor­ra. De sit­ter bekvämt när du rör dig i vatt­net. Om du skul­le råka tap­pa dem i vatt­net så gör det inget. Prop­par­na flyter.

Sim­prop­par­na är gjor­da i behagligt mjuk och forms­ta­bil sili­kon, som är aller­gi­tes­tad, smut­savs­tö­tan­de och lätt att hål­la rena med van­lig tvål och varmt vat­ten. Finns i 16 oli­ka färger.

Rätt val för sim och bad

swim-mould-swedish
Pris 120,00€

Swim