MC och
motors­port

Formg­jut­na hör­sels­kydd för MC och motorsport

Viss­te du, att när du kör motorcy­kel, är det vind­bruset som i läng­den är far­li­gast för din hör­sel? Bull­ret från fart­vin­den kan ska­da dina öron redan i has­tig­he­ter under 100 km/h. Hjäl­men däm­par en del, men bul­ler och brus är också tröt­tan­de och kan påver­ka koncentrationen.

Sit­ter bekvämt under hjälmen

Våra specia­lan­pas­sa­de hör­sels­kydd för mc och motors­port sit­ter bekvämt under hjäl­men. De låter dig höra tal i nor­mal sam­tals­ton och var­nings­sig­na­ler i tra­fi­ken. Finns i akryl och silikon.

Bra val för MC och motorsport

 

Pris 230,00€

Per­for­mER

Läm­par sig bra för motorcyklis­ter. Däm­par bul­ler och oljud i omgiv­nin­gen. Utan hand­tag får du den att sit­ta bekvämt under hjäl­men. Formg­jut­na hör­sels­kydd av silikon.

Hör­sels­kyd­dens fil­ter är utbyt­ba­ra och finns i oli­ka dämp­nings­vär­den: 10 dB, 15 dB, 25 dB eller 30 dB. Pro­duk­ter­na är CE-cer­ti­fie­ra­de i enlig­het med EN 352-2