Jakt
och skyt­te

Formg­jut­na hör­sels­kydd för jakt och skyt­te

Under­sök­nin­gar visar att 79 % av jägar­na inte skyd­dar sin hör­sel under jakt. Viss­te du att ett gevärss­kott på nära håll kan ska­da din hör­sel per­ma­nent?

Sto­ra hör­selkå­por känns ofta obe­kvä­ma och svet­tan­de. I sko­gen är de des­su­tom i vägen. Då behö­ver du bekvä­ma, formg­jut­na hör­sels­kydd, som du kan använ­da hela dagen.

Dämp­ning och bra rikt­ver­kan

Akti­va, formg­jut­na skydd med dämp­nings­filt­rar förs­tär­ker ljud, men skyd­dar mot smäl­lar, mini­me­rar vind­brus och hjäl­per dig urs­kil­ja från vil­ket håll ljud kom­mer. När du des­su­tom kan koppla dina hör­sels­kydd tråd­löst till jakt­ra­dion, har du allt du behö­ver.

SOUND­GEAR - HÖR­SELS­KYD­DEN FÖR­NY­AS

SOM EN FÖLJD AV DET­TA HAR VI ETT TILLFÄL­LIGT AVBROTT I LEVE­RAN­SEN.

Soundsco­pe

Till Soundsco­pe-hör­sels­kydd behövs hörap­pa­rats­bat­te­rier, stor­lek 13.

Soundsco­pe