Musiik­ki
ja kon­ser­tit

Vale­tut kuu­lon­suo­jai­met ja in-ear -monitorit

Kon­ser­teis­sa sekä artis­tit että kon­sert­tiy­lei­sö halua­vat kuul­la musii­kin kaik­ki vivah­teet, vaik­ka vai­men­tai­si­vat äänen­voi­mak­kuut­ta. Tar­joam­me täy­den vali­koi­man valet­tu­ja kuu­lon­suo­ja­mia ja in-ear -moni­to­re­ja sekä muusi­koil­le että ylei­söl­le. Muka­vas­ti istu­vat suo­jai­met vai­men­ta­vat häi­rit­se­vää taus­ta­me­lua eivät­kä ärsy­tä kor­vien herk­kää ihoa. Kaik­ki tuot­teem­me ovat CE-hyväksyttyjä.

novavox-varikas-symboli

Sel­keä ja kir­kas äänikuva

Pit­kä­ai­kai­nen altis­tus kovil­le äänil­le ja äkil­li­set impuls­si­ää­net vahin­goit­ta­vat kuu­loa. Olit­pa lava-artis­ti, muusik­ko tai kon­sert­ti­kä­vi­jä, saa­tat tar­vi­ta kuu­lon­suo­jai­mia. Per­for­mER ja Pro­tec­tER pääs­tä­vät läpi sen min­kä haluat, ilman että kuu­losi vaa­ran­tuu. Taa­juus­re­kis­te­rin tasai­nen vai­men­nus tar­jo­aa hyvän suo­jan vai­kut­ta­mat­ta ääni­ku­vaan. Voit hel­pos­ti mukaut­taa kuu­lon­suo­jai­met eri tilan­tei­siin suo­dat­ti­mia vaihtamalla.

Kuu­lok­kei­siin kyt­ket­tä­viä kuu­lon­suo­jai­mia kut­su­taan in-ear -moni­to­reik­si tai in-ear -kuu­lok­keik­si. Tär­keä lisä­omi­nai­suus on myö­tä­kuun­te­lu, jon­ka avul­la kuu­let sekä itse­si että muut bän­din jäse­net, kun esiin­nyt­te tai harjoittelette.

Kuu­lon­suo­jai­met ja in-ear -moni­to­rit on valet­tu sili­ko­nis­ta. Eri­kois­si­li­ko­ni on miel­lyt­tä­vää ja mukau­tu­vaa, kun lau­lat tai lii­kut pal­jon laval­la. Tilaa nau­ha­kiin­ni­tyk­sel­lä tai ilman. Kiin­nik­keel­li­siin mal­lei­hin saat nau­han, johon voit kiin­nit­tää suo­jai­met ja ripus­taa ne kaulaasi.

Valit­se näis­tä ääniym­pä­ris­tö­si mukaan

Tunz Solo
Tunz Solo vah­vis­taa hyvin ennen kaik­kea kes­ki­re­kis­te­riä ja kor­kei­ta nuot­te­ja, mikä antaa sinul­le hyvän ääni­ku­van hal­lin­nan lavalla.

Omi­nai­suu­det:
• Dual dri­vers (woo­fer ja twee­ter)
• Äänie­ris­tys 26 dB
• Taa­juus­re­kis­te­ri välil­lä 20 Hz – 15 000 Hz
• Herk­kyys 106 dB 1 mW
• Impe­dans­si (1 kHz) 42 Ohmia

tunz-sl15-p001246-audio-monitor-black-beauty
Hin­ta 450,00 €

Tunz Duo
Tunz Duo vah­vis­taa hyvin ennen kaik­kea kes­ki­re­kis­te­riä ja kor­kei­ta nuot­te­ja, mikä antaa sinul­le hyvän ääni­ku­van hal­lin­nan lavalla.

Omi­nai­suu­det:
• Dual dri­vers (woo­fer ja twee­ter)
• Äänie­ris­tys 26 dB
• Taa­juus­re­kis­te­ri välil­lä 20 Hz – 15 000 Hz
• Herk­kyys 106 dB 1 mW
• Impe­dans­si (1 kHz) 42 Ohmia

tunz-sl15-p001246-audio-monitor-black-beauty
Hin­ta 600,00 €

Tunz Duo S
Tunz Duo S vah­vis­taa hyvin ennen kaik­kea kes­ki­re­kis­te­riä ja kor­kei­ta nuot­te­ja, mikä antaa sinul­le hyvän ääni­ku­van hal­lin­nan lavalla.

Omi­nai­suu­det:
• Dual dri­vers (woo­fer ja twee­ter)
• Äänie­ris­tys 26 dB
• Taa­juus­re­kis­te­ri välil­lä 20 Hz – 15 000 Hz
• Herk­kyys 106 dB 1 mW
• Impe­dans­si (1 kHz) 42 Ohmia

tunz-sl15-p001248-stage-monitor-black-angle
Hin­ta 820,00 €

Ear­pod Ear­moulds
Mukau­tet­tu lan­gat­to­mil­le Air­pod-, iPho­ne- ja iPod-lait­teil­le. Vale­tut hyl­syt istu­vat täy­del­li­ses­ti kor­vas­sa. Val­mis­tet­tu sili­ko­nis­ta ja voi­daan aset­taa iPo­din tilaan “lan­gat­to­mat kuulokkeet”.

earpod-sleeves
Hin­ta 100,00 €