Muotoillut korvatulpat keikoille ja konsertteihin – muusikoille ja yleisölle

Valetut kuulonsuojat ovat musiikinystävän valinta

Oletko muusikko tai käytkö paljon kon­ser­teissa? Muis­tathan suojata kuulosi?

Kon­ser­teissa sekä artistit että kon­sert­tiy­leisö haluavat kuulla musiikin kaikki vivahteet. Tar­joamme täyden vali­koiman valettuja kuu­lon­suo­jamia ja in-ear -moni­toreja sekä muusi­koille että ylei­sölle. Et menetä musiikin nyansseja vaan päin­vastoin – kuulet ne jopa paremmin ilman häi­rit­sevää taus­ta­melua ja häi­rit­sevää äänenvoimakkuutta.

Kaikki tuot­teemme ovat CE-hyväk­syttyjä eivätkä ne ärsytä korvien herkkää ihoa. Tulpat ovat hygiee­ninen valinta, sillä ne on helppo pitää puhtaana.

Pre­vious
Next

Varaa aika mallinottoon

Pyydä tarjous kuulonsuojaimista

Valitse näistä sinulle sopivat kuulonsuojaimet konsertteihin

Earpod Ear­moulds
Mukau­tettu lan­gat­to­mille Airpod-, iPhone- ja iPod-lait­teille. Valetut hylsyt istuvat täy­del­li­sesti kor­vassa. Val­mis­tettu sili­ko­nista ja voidaan asettaa iPodin tilaan “lan­gat­tomat kuulokkeet”.

 

Hinta: 135,00 €

 

 

 

 

 

Tunz Duo S
Tunz Duo S vah­vistaa hyvin ennen kaikkea kes­ki­re­kis­teriä ja kor­keita nuotteja, mikä antaa sinulle hyvän ääni­kuvan hal­linnan lavalla.

Omi­nai­suudet

 • Dual drivers (woofer ja tweeter)
 • Äänie­ristys 26 dB
 • Taa­juus­re­kisteri välillä 20 Hz – 15 000 Hz
 • Herkkyys 106 dB 1 mW
 • Impe­danssi (1 kHz) 42 Ohmia

Hinta: 850,00 

Tunz Duo
Tunz Duo vah­vistaa hyvin ennen kaikkea kes­ki­re­kis­teriä ja kor­keita nuotteja, mikä antaa sinulle hyvän ääni­kuvan hal­linnan lavalla.

Omi­nai­suudet

 • Dual drivers (woofer ja tweeter)
 • Äänie­ristys 26 dB
 • Taa­juus­re­kisteri välillä 20 Hz – 15 000 Hz
 • Herkkyys 106 dB 1 mW
 • Impe­danssi (1 kHz) 42 Ohmia

Hinta: 650,00 €

Tunz Solo
Tunz Solo vah­vistaa hyvin ennen kaikkea kes­ki­re­kis­teriä ja kor­keita nuotteja, mikä antaa sinulle hyvän ääni­kuvan hal­linnan lavalla.

Omi­nai­suudet

 • Dual drivers (woofer ja tweeter)
 • Äänie­ristys 26 dB
 • Taa­juus­re­kisteri välillä 20 Hz – 15 000 Hz
 • Herkkyys 106 dB 1 mW
 • Impe­danssi (1 kHz) 42 Ohmia

Hinta: 500,00 €

Valetut kuulonsuojaimet ja in-ear –monitorit

Pit­kä­ai­kainen altistus koville äänille sekä äkil­liset impuls­si­äänet vahin­goit­tavat kuuloa. Olitpa lava-artisti, muusikko tai kon­sert­ti­kävijä, saatat tarvita kuu­lon­suo­jaimia. Per­formER ja Pro­tectER pääs­tävät läpi sen minkä haluat ilman että kuulosi vaarantuu.

Taa­juus­re­kis­terin tasainen vai­mennus tarjoaa hyvän suojan vai­kut­ta­matta ääni­kuvaan. Voit hel­posti mukauttaa kuu­lon­suo­jaimet eri tilan­teisiin sopi­viksi suo­dat­timia vaihtamalla.

Kuu­lok­keisiin kyt­ket­täviä kuu­lon­suo­jaimia kut­sutaan in-ear -moni­to­reiksi tai in-ear -kuu­lok­keiksi. Tärkeä lisä­omi­naisuus on myö­tä­kuuntelu, jonka avulla kuulet sekä itsesi että muut bändin jäsenet, kun esiin­nytte tai harjoittelette.

Kuu­lon­suo­jaimet ja in-ear -moni­torit on valettu sili­ko­nista. Eri­kois­si­likoni on miel­lyt­tävää ja mukau­tuvaa, kun laulat tai liikut paljon lavalla.